A programról

Az EU-támogatással megvalósítani tervezett „Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programjára” pályázó Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2010. március 2-án a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert, mely a projekt előkészítésének részleges, 85%-os finanszírozását biztosítja. A program előkészítése 2010. májusában indult és 2011. júniusig tart. A projekt megvalósításának tervezett kezdete 2010. március hó, tervezett zárása 2014 júniusa.

A program előkészítése magában foglalja egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, a program nyilvánosságának biztosítását, továbbá az esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődés érdekében vállalt célok teljesítését.

A program elsődleges célja az ivóvíz-minőség javítása és az úgynevezett MHB prevenció, vagyis az ivóvíz Európai Unió által előírt határértékeinek való megfeleltetése és ezzel a csecsemő-víz problematikájának megszüntetése. Emellett a program lehetőséget nyújt a ma már elavult és az érintett települések egyes részein ellátási problémákkal járó vízvezeték rendszer megújítására. A rendszer elavultságának oka, hogy az 1970-es évek óta nehezen megoldott a karbantartási és felújítási munkálatok finanszírozása, továbbá a 2 település lélekszáma megduplázódott, így jelentősen megnövekedett a térség vízfogyasztása.

A program megvalósítását, ami ezeket a több évtizede fennálló problémákat hivatott megoldani, az Európai Uniós támogatás teszi lehetővé, mivel egy ilyen méretű beruházást az önkormányzatok önerőből nem tudnak finanszírozni.

A program keretében a megvalósíthatósági tanulmány 1. változata szerint, az alábbiak kerülnek megvalósításra a program kivitelezési szakaszában:

  • Új vezetékek építése (3010fm),
  • Vízműtelep kapacitásának bővítése 5000 m3/d,
  • Víztisztító építése 5000 m3/d,
  • Meglévő három kút üzembe helyezése,
  • Egy új kút megvalósítása, és üzembe helyezése,
  • Meglévő kutak összegyűjtő vezetékei (2860fm),
  • 2db nyomásfokozó és töltő vezetékei (2650fm),
  • Meglévő vízhálózat rekonstrukciója (8210fm).

A megvalósítási szakasz honlapja ITT érhető el.