A társulásról

A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulást 2009. decemberében hozták létre Kerepes Nagyközség Önkormányzatának és Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő-testületei. A Társulást a tagok szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozták létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására. A Társulás, a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jött létre.

A Társulás létrejöttének legfőbb célja, hogy az önkormányzatok közösen, hatékonyan lépjenek fel a településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javításáért, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozásáért. Ezen célok érdekében a Társulás tagjai együttesen együttműködve  pályázatot nyújtottak be a KEOP-1.3.0. program keretében megvalósítandó támogatás igénybevételére.

A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő a Programot ismertető menüpontban felsorolt vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultával a Társulás Tagjainak közös tulajdonába kerülnek

Adatok:

 • A Társulás neve:
  Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
 • A Társulás idegen nyelvű elnevezése:
  Communal Association for Improving the Drinking Water-Quality in the Area of Szilas
 • Székhelye:
  2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
 • Működési területe:
  A társult települések közigazgatási területe
 • A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:
  A társult önkormányzatok képviselő-testületei (Kt.8.§ (2) bekezdés a) pontja)
 • A Társulás irányító szerve:
  Társulási Tanács (A Kistarcsai Önkormányzat Képviselő Testület) a Kt. és az Ámr. 13.§szerint)
 • Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
  Területileg illetékes közigazgatási hivatal
 • A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja.  A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv.12.§ szerint.